พระสามลำพูน

เนื้อเขียวหายากมากเนื้อนี้ และสวยขนาดนี้